Hurda Krom Hangi Aşamalardan Geçerek Geri Dönüştürülür

Hurda Krom Hangi Aşamalardan Geçerek Geri Dönüştürülür

Hurda krom geri dönüştürülürken genellikle aşağıdaki adımlardan geçer:

  1. Toplama: Hurda kromun toplanması ve geri dönüştürme tesisi için uygun bir şekilde depolanması gerekmektedir.
  2. Ayırma: Hurda krom, diğer metallerden ayrılarak saf kromdan oluşan bir malzeme elde etmek için ayıklanır. Bu işlem manyetik ayırma, eleme, gravimetrik ayırma, yüzdürme gibi yöntemlerle yapılabilir.
  3. Kırma ve Öğütme: Ayıklanan hurda krom, daha küçük parçalara ayrılmak için kırma ve öğütme işlemlerinden geçirilir. Bu adım, malzemelerin geri dönüşümü için daha kolay işlenmesine ve işlemlerin daha verimli olmasına yardımcı olur.
  4. Kimyasal İşlemler: Kromun diğer maddelerden ayrılması için kimyasal işlemler uygulanabilir. Bu işlemler arasında elektroliz, asitle muamele ve çözelti işlemleri yer alır.
  5. Erime ve Rafine: Kırılmış ve kimyasal işlemlerden geçirilmiş krom, eritilerek rafine edilir. Bu adım, hurda kromun içindeki her türlü kirleticinin giderilmesine yardımcı olur.
  6. Yeniden Kullanım: Geri dönüştürülen krom, yeni ürünlerin yapımında kullanılabilir. Bu adım, kromun doğal kaynaklarının korunmasına yardımcı olur ve atık miktarını azaltır.

 

hurda bakır fiyatları   hurda demir fiyatları   hurda alüminyum fiyatları  hurda kablo fiyatları  hurda fiyat listesi