Hurda Kablonun Geri Dönüşümü Nasıl Olur ?

Hurda Kablonun Geri Dönüşümü Nasıl Olur ?

Hurda kablo geri dönüşümü genellikle şu adımlardan oluşur:

  1. Toplama: Kablo hurdaları toplanır ve taşınabilir boyutlarda kesilir veya öğütülür.

  2. Ayırma: Kablo hurdaları içerisinde farklı türde metaller bulunabilir. Bu nedenle, ilk olarak kablo hurdaları ayıklanır ve içerisindeki bakır, alüminyum, çelik gibi metaller ayrılır.

  3. Öğütme: Ayrılmış olan metaller, daha küçük parçalara ayrılmak üzere öğütülür. Bu işlem, metallerin işlenebilir boyutlara gelmesini sağlar.

  4. Manyetik Ayırma: Öğütülmüş metaller daha sonra manyetik ayırma makinelerinde işlem görür. Manyetik ayırma, çelik gibi manyetik özellik gösteren metalleri diğerlerinden ayırmak için kullanılır.

  5. Yıkama: Kablo hurdaları, metalin kalitesini artırmak ve kalıntıları temizlemek için yıkanır.

  6. Ergitme: Son olarak, işlenmiş metaller, fırınlarda ergitilir ve eriyik haline getirilir. Bu eriyik, yeniden kullanılmak üzere çeşitli ürünlere dönüştürülür.

Hurda kablo geri dönüşümü, atık miktarını azaltarak doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve çevre dostu bir yöntemdir. Ayrıca, geri dönüştürülen metallerin yeniden kullanılması, yeni metal üretimi için gerekli olan enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltarak çevreye olan olumsuz etkileri de azaltır.

 

hurda bakır fiyatları   hurda demir fiyatları   hurda alüminyum fiyatları  hurda kablo fiyatları  hurda fiyat listesi